Zonnepark in Garyp kan gerealiseerd worden

Wij feliciteren Enerzjy Koöperaasje Garyp!

Enerzjy Koöperaasje Garyp logoHet ministerie van Economische Zaken heeft een subsidie toegekend tot een maximum van ruim € 9,2 miljoen in 15 jaar aan het zonnepark project van Enerzjy Koöperaasje Garyp aan de Easterein in Garyp .

 

Dit is een belangrijke stap richting de realisatie van het zonnepark. De vergunningen voor het park zijn inmiddels volledig rond met name omdat de eigenaar van het terrein de heer Tjalling Holwerda, de gemeente Tytsjerksteradiel en de Provincie Fryslân onvoorwaardelijk hebben meegewerkt om dit grote park op de voormalige grofvuillocatie te realiseren. De Koöperaasje verwacht medio 2015 te kunnen starten met de verdere uitwerking van de plannen en daarna de aanleg van het park te realiseren.

Na realisatie kan het park jaarlijks bijna 6 MW stroom produceren goed voor ruim 1700 huishoudens! De groene energie zal worden opgewekt door ongeveer 22.500 zonnepanelen van 300 Wattpiek, die op een terrein van 6 Ha geplaatst gaan worden. Hierdoor kunnen het dorp Garyp en omgeving mee profiteren van de revenuen van dit park. Net als het zonnepark op Ameland is dit weer een mooie stap in de goede richting!