43e lid en 80e wederverkoper: Duurzaam Koudum

Met trots presenteren wij het 43e lid van Ús Koöperaasje en daarmee ook de 80e (!) wederverkoper van Noordelijk Lokaal Duurzaam aan u: Duurzaam Koudum.

De energiecoöperatie Duurzaam Koudum

Duurzaam Koudum is een coöperatie zonder winstoogmerk, opgericht door enthousiaste idealisten en realisten. Inwoners van en verenigingen, bedrijven en instellingen in Koudum kunnen lid worden van Duurzaam Koudum en krijgen daarmee stemrecht en invloed op het beleid van de coöperatie. Door zelf energie te regelen hebben de leden van de coöperatie Duurzaam Koudum invloed op een duurzame herkomst van energie en hun eigen energierekening.

Meer dan alleen energie

Duurzaam Koudum vloeit voort uit het in de Dorpsvisie Koudum 2025 geformuleerde streven een bewustere levensstijl te stimuleren. Het doel is in 2025 zoveel mogelijk onafhankelijk te zijn wat energie betreft en onze natuur en schoon leefmilieu voor toekomstige generaties in stand te houden. Dit houdt in dat Koudum in principe zelf gaat voorzien in duurzame betaalbare energie die geen belasting vormt voor de leefomgeving. Koudum opteert verder voor een duurzame tuinbouw en veeteelt.

Meer weten?

Meer informatie: www.duurzaamkoudum.nl
Klant worden: www.noordelijklokaalduurzaam.nl/duurzaam-koudum