Sybrand Frietema – “alle begin is …”

… spannend

Vanaf het begin was het spannend of het ons zou lukken een coöperatie op deze schaal van de grond te krijgen.

… nodig

Wij denken dat energiecoöperaties nodig zijn. Niet omdat wij het spannend vinden om energiebedrijfje te spelen. Of omdat wij zonnepanelen de mooiste dakversiering vinden. Maar omdat energiecoöperaties nodig zijn. Broodnodig.

  • Omdat mensen in Fryslân zelf beslissingen moeten kunnen nemen over hun energievoorziening.
  • Omdat energiebedrijven niet investeren in Fryslân en al helemaal niet op lokaal gebied.
  • Omdat nu het geld dat Friezen uitgeven aan stroom en gas verdwijnt uit Fryslân en uit Nederland.
  • Omdat de afgelopen jaren duidelijk is geworden dat ‘gewone’ energiebedrijven (met hun investeringen in kolencentrales) Nederland tot de minst duurzame land van de EU hebben laten afglijden – ik geloof op Malta na dan. Jawel Malta!
  • Omdat burgers en bedrijven van Fryslân ieder afzonderlijk níet die vuist kunnen of willen maken om energie goedkoper en duurzamer te krijgen.

… leuk

Coöperaties zijn mensenorganisaties. Het beleid van de coöperatie staat niet chic in een Engelstalige brochure beschreven maar wordt aan de leden voorgelegd in een zaaltje van het dorpshuis. Boven een kop Douwe Egberts worden aan de keukentafel bestuurszaken besproken.
Hoe belangrijk de keuzes ook zijn en met hoeveel passie de argumenten over de tafel gaan, mensen in een coöperatie delen een gemeenschappelijk doel en zijn bereid te leren, kennis te delen, elkaar te helpen. Dat ervaren wij elke dag dat wij bezig zijn met Us Koöperaasje.

… moeilijk

Ja het was ook moeilijk. Met enthousiasme kom je een heel eind maar uiteindelijk moet er echt iets gaan gebeuren. En hobbels genomen. We hebben onze tegenslagen gehad en we hebben vaak elkaar vertwijfeld aangekeken hoe we verder moesten.

Ús is het begin!

 
Sybrand Frietema