Alles over het lidmaatschap van Ús Koöperaasje

Hier vindt u de meest gestelde vragen over het lidmaatschap.

Alles over het lidmaatschap van Ús Koöperaasje

Hebben wij zeggenschap over Ús Koöperaasje?

Met alle andere leden ben je samen de baas over Ús Koöperaasje, en zo ook over het bestuur. Voor de dagelijkse gang van zaken neemt het bestuur wel beslissingen,  deze zijn echter inzichtelijk voor iedereen en herroepbaar.

Hoe hebben wij zeggenschap?

Omdat het niet mogelijk is om iedereen elke dag inspraak te laten hebben, hebben  we ledenvergaderingen en één keer per jaar een Algemene Leden Vergadering  (ALV). Tijdens deze ALV worden de financiën bekendgemaakt en ook een overzicht gegeven van onze activiteiten. Ook kunnen er zaken ter stemming  worden aangedragen, hierin heeft iedere coöperatie een stem.

Kost lid zijn van Ús Koöperaasje geld?

Nee, alleen enthousiasme, en een duurzaam groen en moreel bewustzijn.

Is lidmaatschap en zeggenschap afhankelijk van onze omvang?

De omvang van je coöperatie heeft geen invloed op je zeggenschap of lidmaatschap. Ieder heeft één stem.

Wat moet ik doen om lid te worden?

Simpel, start een coöperatie en neem contact op met ons, of neem eerst contact op  met ons en wij helpen je verder.

Wat houd lid zijn van Ús Koöperaasje in?

Als lid van Ús Koöperaasje ben je gerechtigd om wederverkoper van Noordelijk Lokaal Duurzaam te worden, helpen we bij het opzetten van je coöperatie, de administratie en heb je toegang tot ons kenniscentrum, verder heb je inspraak en zeggenschap over alles wat we doen!