Alles over Noordelijk Lokaal Duurzaam

Hier vindt je de meest gestelde vragen over Noordelijk Lokaal Duurzaam.

Alles over Energie VanOns

Wat doet Energie VanOns?

Primair leveren zij energie aan huishoudens en bedrijven, en kopen ze energie zo groen en duurzaam mogelijk in. Secundair gaat eventuele winst via de koepelorganisaties weer terug naar de lokale cooperaties en zo weer naar hun leden.

Waarom overstappen naar Energie VanOns?

Als tegenhanger van de grote energieleveranciers, die geen belang hebben bij groene energie, anders dan dat dit door regelgeving wordt opgelegd. Omdat de opgewekte energie zoveel mogelijk lokaal wordt opgewekt, omdat je dan zeggenschap hebt, omdat je dorp er beter van wordt, omdat we onze toekomst zo goed mogelijk tegemoet willen gaan, en omdat de winst in onze regio blijft. Omdat Energie VanOns een coöperatie is die transparant en van ons allemaal is en verplichtingen alleen naar haar leden heeft.

Hoe zit het als mijn oude contract nog doorloopt?

Het kan zijn dat je nog een energie contract hebt lopen, en dat daar een boete clausule in staat. Dat is vervelend en betekent dat je bepaald bedrag moet betalen of moet wachten tot het contract afloopt. Je kunt je hoe dan ook aanmelden bij Energie VanOns, dan regelen zij alles op het moment dat je contract  afloopt. Je hoeft dus niet te wachten.

Betaalt Energie VanOns de boete voor contract beeindiging?

Om verschillende redenen betaalt Energie VanOns niet de boete voor contract beëindiging. Een belangrijke reden is dat er geen winst gemaakt wordt en dus zo’n betaling over de ruggen van andere leden zou gaan. Iedereen is gelijk bij Energie VanOns, dus is dat de afspraak.

Wat mag ik verwachten van Energie VanOns?

‘Gewoon’ levering van stroom en gas, op de meest groene, duurzame én lokale manier opgewekt. En natuurlijk de vergoeding van 75 euro per jaar voor je lokale coöperatie.

Wat is het doel van Energie VanOns?

Het doel is om een zo groot mogelijke leverancier te worden die van ons allemaal  is, gericht op het Noorden van Nederland. Hierbij is lokaal opgewekte en groene,
duurzame energie in welke vorm dan ook het uitgangspunt, en de winst vloeit terug naar ons allemaal.

Waarom zie ik nooit reclame voor Energie VanOns?

Traditionele reclame als TV, radio en kranten zijn erg duur, en ook niet erg duurzaam. Daarom vertrouwen wij op je gezond verstand en rekenen erop dat we met eenvoudige middelen maar vooral ook het vertrouwen en enthousiasme van de leden en klanten, te kunnen groeien.

Lid of klant, wat is het verschil?

Als het goed is ben je zowel klant als lid. Lid ben je van je lokale coöperatie, de lokale coöperatie is weer lid van Ús Koöperaasje, maar klant ben je bij Energie VanOns.

Is Energie VanOns uniek?

In Nederland is de opzet van Energie VanOns vooralsnog uniek, er zijn in het buitenland wel wat voorbeelden van vergelijkbare opzet, maar de constructie met lokale coöperaties en drie koepelorganisaties met zeggenschap over hun eigen energieleverancier is uniek. Dit is geen doel op zich, maar wel een mooi voorbeeld voor anderen hoe het ook kan!

Waarom is Energie VanOns nog niet de aller-goedkoopste?

Omdat het aantal huishoudens nog niet op het niveau van de grote leveranciers zit en de energie zo groen mogelijk wordt ingekocht ligt de prijs voor de consument vooralsnog net boven de actieprijzen van ‘de grote jongens’. Naar verwachting zal dit met jullie hulp echter snel veranderen en is Energie VanOns ook gewoon de goedkoopste. Prijsdalingen gelden ook voor bestaande klanten.

Is Energie VanOns wel de groenste?

Er is door de aankoop van goedkope buitenlandse ‘groencertificaten’ een  vertroebeling van de groenheid binnen de Nederlandse markt. Hierdoor lijken de  grote leveranciers groen, maar blijven ze kolencentrales exploiteren. Energie VanOns garandeert dat de door hun geleverde stroom en gas door authentieke en lokale certificaten gedekt worden, dus geen ’sjoemelstroom’!

Levert Energie VanOns alleen groene stroom en wat is dit?

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit natuurlijke bronnen; de zon, water, wind en biomassa. Er is voor gekozen om uitsluitend échte groene stroom te leveren. Deze stroom wordt zo dicht mogelijk bij huis, dus lokaal gekocht om zodoende de  productie van duurzame stroom te stimuleren en te kiezen voor herkenbaar groen!

Waar betrekt Energie VanOns groene stroom?

aangezien stroom uit het stopcontact niet herkenbaar is als groen, zijn er  zogenaamde GVO’s, dit zijn Garanties Van Oorsprong. Er is voor gekozen om  alleen lokale GVO’s te kopen, zo stimuleren we lokale productie en blijft ons geld  in de regio.

Is gas van Energie VanOns ook groen?

Helaas is alleen biogas 100% groen, maar dit is niet voldoende leverbaar. Daarom wordt er gecompenseerd via de CO2 uitstoot. Hiervoor worden er CO2 rechten gekocht van projecten die CO2 compenseren. Op deze manier blijft Energie VanOns CO2 neutraal.