ALV: 20 maart

Ús Koöperaasje organiseert voor en met haar leden op 20 maart de eerste ALV van dit jaar:

Wat: ALV Ús Koöperaasje
Wanneer: dinsdagavond 20 maart
Hoe laat: vanaf 19:30 inloop, start 20:00
Waar: De Trilker in Poppenwier, Marsherne 2

De agenda en bijlagen volgen in de email.