Bouwe de Boer: Ús Koöperaasje, de Fryske ynnovaasje in 2018?

Bouwe zit er bovenop | Column door Bouwe de Boer

In 2018 is Fryslân/Leeuwarden Culturele hoofdstad, dit betekent dat er naar verwachting 3 miljoen extra bezoekers komen naar de mooiste provincie van Nederland. Fryslân gaat dan laten zien wat de ‘Mienskip’ hier zelf op poten kan zetten. In dat programma is energie, water en gezonde voeding een grote pijler waarop Fryslân wil laten zien waar het zelf toe in staat is.

Ús Koöperaasje is juist van de Mienskip, van het volk zelf. Op de eerste ledenvergadering was dat maar al te duidelijk te zien. Maar liefst 22 dorpen en wijken waren aanwezig en allen spraken ze zich uit om hierbij aan te willen sluiten. Aansluiten betekent dan met elkaar de energievoorziening zelf in de hand te willen hebben en hiermee Fryslân versneld te willen verduurzamen. Immers, als we het van het Rijk moeten hebben of van de grote energiebedrijven, dan lijkt dat maar niet te gaan gebeuren.

De dorpen en wijken zien het voordeel om het samen goedkoper te kunnen doen. Als er per klant meer dan 50 euro ‘over’ kan blijven en dat geld terugvloeit naar de dorpen, dan kunnen daar mooie dingen voor worden gerealiseerd. Door en voor de Mienskip. Bestaat er een mooier voorbeeld voor Culturele Hoofdstad van Europa? De samenwerking tussen Groningen, Fryslân en Drenthe voor schonere energie laat al zien dat er een grote drive is op dit punt. Er zijn maar weinig voorbeelden waar de samenwerking tussen de drie provincies goed lijkt te lukken, de oprichting van een noordelijk energiebedrijf is het inslaan van een nieuwe weg. De weg van bundeling van krachten. Er ligt dan ook een mooie horizon in de route: veel doeners verenigen zich en kunnen daardoor echt een verandering in gang zetten.

In 2018 moet daar al een groot resultaat zichtbaar zijn! Stel dat er in 2018 5% van de huizen in de drie provincies klant zijn bij deze drie Kooperaasjes. Zij verzamelen zich in Leeuwarden op 21 juni 2018 in Leeuwarden en houden allemaal 1 zonnepaneel omhoog. Dan hebben we een oppervlak van 50 hectare aan zonnepanelen.

Het lijkt mij een mooi statement naar Europa in 2018!

Bouwe de Boer