EC De Toekomst uit Steggerda is 42e lid

Graag stellen wij u voor aan ons 42e lid: Energiecoöperatie De Toekomst uit Steggerda!

Over de coöperatie

Energiecoöperatie ‘De Toekomst’ is ontstaan vanuit Dorpsbelang Steggerda. De naam van de coöperatie verwijst naar de voormalige zuivelfabriek ‘De Toekomst’ in het dorp. Dat was eveneens een coöperatief samenwerkingsverband met veel zeggenschap van de eigen leden. Fossiele brandstoffen raken op en vormen een bedreiging voor het leefklimaat op onze aardbodem. Duurzame vormen van energieopwekking zijn een noodzakelijk alternatief, waarbij iedere burger zelf het heft in eigen hand kan nemen.

logo Steggerda

Steggerda ondersteunen

Onze coöperatie wil de plaatselijke burger daarbij ondersteunen. Dit betekent advisering, begeleiding met betrekking tot energie besparen, energie opwekken en energie leveren. Op deze manier geven we onze leden de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan een duurzamere samenleving tegen een concurrerende prijs.

Energiecoöperatie ‘De Toekomst’ U.A. is opgericht om samen te werken aan energiebesparing en opwekken van betaalbare en duurzame energie. Jaarlijks vloeien miljoenen uit onze streek naar grote energiebedrijven in binnen- en buitenland. Het is realiseerbaar een gedeelte van dat geld voor onze regio te behouden ten bate van de plaatselijke en regionale inwoners.

Contactinformatie

Adres
Pepergaweg 59
8395PB Steggerda

http://www.ecdetoekomst.nl