Een gesprek met Sam van der Meij

 

samvandermeijAan het roer van NLD, Noordelijk Lokaal Duurzaam, staat sinds kort een nieuwe directeur: Sam van der Meij. Hij volgt daarmee Jos Bijkersma op. Maar wie is Sam van der Meij? In Groningen vond een kort gesprek met Sam plaats.
 

Van geofysica tot duurzaamheid
Wanneer Sam van der Meij begin jaren 80 afstudeert op het gebied van geofysica belandt hij echter al snel in de ICT sector. Sam is daar teamleider en krijgt te maken met ICT-projecten op het gebied van energie, energiebesparing en duurzaamheid. De interesse wordt gewekt! Als 15 jaar geleden de kans zich voordoet om hier meer mee te doen hoeft Sam niet lang te twijfelen: hij gaat zich definitief inzetten voor groene energie en duurzaamheid.

Het zit ‘m  in de letters!
Als ik Sam van vraag wat het mooie van NLD antwoordt hij meteen: Het mooie van NLD zit ‘m in de letters!” De letter N staat voor Noordelijk. Sam legt uit dat hij in heel Nederland geweest is, maar zich toch heel erg aangetrokken voelt tot het Noorden. Hier heerst een heel mooi open, transparant gevoel, de coöperatie gedachte is hier duidelijk aanwezig.”

De letter L staat voor Lokaal. “Hoe lokaler, hoe beter. Het is fundamenteel om lokale belangen te behartigen.” De vele lokale coöperaties die aangesloten zijn bij de drie koepels is hier een mooi voorbeeld van. Minder schaalvergroting, maar juist lokaler de dingen aanpakken.

De letter D staat voor Duurzaam. Duurzaamheid is een passie van Sam van der Meij, hij kwam er vele jaren geleden al mee in aanraking. Maar waar gaat het naar toe? “Als ik kijk naar mijn kinderen van 26, 27 jaar oud dan zie ik het verschil tussen onze generaties. Wij hebben een comfortabel leven gehad, maar hoe zal dat in de toekomst zijn? We dragen allemaal verschillende verantwoordelijkheden met ons mee.” De boodschap is duidelijk, de huidige jongeren zullen een compleet andere wereld beleven op het gebied van energie als de vorige generaties. We zullen bewuster moeten worden van alles om ons heen. Onderschat gedragsaanpassing niet. Duurzaamheid komt ook vanuit jezelf.”

Toekomstplannen
Volgens Sam van der Meij moeten we dus veel meer lokaal gaan werken en ons bewusten worden van duurzaamheid en het energieverbruik. Sinds het moment dat NLD een vergunning heeft en het ledenaantal van Ús Koöperaasje blijft stijgen hebben we een mooi startpunt gemaakt voor de toekomst! Maar waar zullen we zijn over een aantal jaar? Hoe ziet Sam de toekomst over tien jaar? “Ik hoop echt dat we over tien jaar alle energie uitsluitend volledig lokaal en groen gaan opwekken!” Hiervoor zijn echter wel een aantal zaken aan verbonden voordat het zo ver is. “We moeten kennis gaan delen, met anderen, maar juist ook weer van anderen leren. Het is niet nodig om nu meer aan schaalvergroting te doen, maar zorg er voor dat de burger meer invloed krijgt. Daarom is de coöperatie ook zo belangrijk.” Hier kunnen wij ons wel in vinden! Voor nu en voor de toekomst. Ik vraag Sam wat de eventuele gevolgen kunnen zijn. “Door uitsluitend lokaal te werken creëer je werkgelegenheid.” Een win-win situatie, zeker voor de jongeren van nu.

Tot slot
Aan het einde van ons gesprek vraag ik Sam wat hij zoal thuis op het gebied van duurzaamheid doet. “Ik heb een zonneboiler op mijn dak, mijn thermostaat heb ik veel lager gezet, mijn huis is goed geïsoleerd en ik ben op dit moment het een en ander aan het opzoeken over zonnepanelen die ik ook graag wil hebben.”