Eerste Algemene Ledenvergadering Ús Koöperaasje

Eindelijk was het zover: de eerste Algemene Ledenvergadering van de Enerzjy Koöperaasje Fryslân. Deze vond 9 oktober plaats in het Bewegingscentrum aan de Rengerslaan in Leeuwarden. De zaal bleek veel te krap: een tekort aan stoelen en ruim 40 zeer gemotiveerde en geïnteresseerde mensen uit alle hoeken en streken van de provincie. Zij bepaalden het beeld van de eerste officiële ALV van Ús Koöperaasje.

Druk bezette eerste bijeenkomst van Ús Koöperaasje in Leeuwarden.

Druk bezette eerste bijeenkomst van Ús Koöperaasje in Leeuwarden.


Onder leiding van voorzitter Marga Waanders werd een uitgebreide agenda doorgewerkt. Een agenda waarop zowel formele als informatieve punten waren samengevoegd. Een belangrijk besluit was de benoeming van Tine Sietsma en René Poppen tot lid van het bestuur. Het bestuur bestaat nu uit 5 personen en er is een uitvoeringsteam waarin ongeveer 7 personen actief zijn. Deze krijgen de komende tijd veel werk te doen. Er gebeurt op dit moment namelijk heel veel in de provincie als het gaat om energie.

Uit een rondje langs de aanwezige vertegenwoordigers uit dorpen en wijken kon worden vastgesteld dat er op tientallen plaatsen initiatieven lopen om een lokale coöperatie op te richten. In een paar dorpen is dit al gebeurd. Ook bestaat er veel belangstelling om zich aan te sluiten bij de provinciale koepel Ús Koöperaasje. Immers: vele handen maken licht werk en dit vergroot de kracht van het geheel.

Aan het toetreden als lid van Ús Koöperaasje zijn vooralsnog geen kosten verbonden. Daarnaast benadrukte een van de deelnemers dat je als lid uiteindelijk ook mede-eigenaar én verantwoordelijk wordt voor het nieuwe noordelijke energiebedrijf NLD Energie.

Jos Bijkersma, directeur van NLD, vertelde waar het bedrijf nu staat en wat er de komende maanden staat te gebeuren. Naar verwachting kan er in het eerste kwartaal worden gestart met de levering van stroom en gas. Nu de provinciale financiering rond is, ziet het perspectief er gunstig uit. Bij ruim 3000 klanten schrijft het bedrijf zwarte cijfers en wordt er uitgekeerd aan de leden.

Ook werd door Sybrand Frietema het Energie Akkoord 2014 uitgelegd. En ook al is de inhoud uiterst ingewikkeld, een aantal aanwezigen zat op het puntje van hun stoel. Een onderdeel van het Akkoord kan enorme kansen bieden voor lokale coöperaties die zich bezig gaan houden met het opwekken van energie. Voor een provincie als Friesland, met grote buitengebieden, biedt dit mooie kansen. Op verzoek van de aanwezigen is afgesproken dat er binnenkort een vervolgbijeenkomst wordt belegd om de kansen en mogelijkheden nader te verkennen. Dit doen we met vertegenwoordigers van dorpen die hier nauw bij betrokken zijn

Een uitgebreid formeel verslag komt binnenkort op de uskooperaasje.nl te staan. Ook zal onze website intensiever worden gebruikt om kennis en informatie uit te wisselen. Tegen de klok van half 11 werd de vergadering door de voorzitter afgehamerd. Het bestuur vond het een geslaagde eerste Algemene Ledenvergadering.

Johan ten Brinke