EnergieCoöperatie Buitenpost: het 40e lid van Ús Koöperaasje!

buitenpost boomVanaf vandaag is EnergieCoöperatie Buitenpost (ECBuitenpost) lid geworden van Ús Koöperaasje als 40e lid en daarmee ook wederverkoper van Noordelijk Lokaal Duurzaam: een nieuwe mijlpaal!
Niet alleen voor Ús Koöperaasje en Noordelijk Lokaal Duurzaam, maar ook voor de energietransitie in Fryslân.

 

Oprichting

Op 28 februari 2017 zijn officieel de statuten getekend van ECBuitenpost. De weg er naar toe begon met de laatste jaarvergadering van Plaatselijk belang Buitenpost over onder meer de Sinnegreide. De gemeente Achtkarspelen is initiatiefnemer in het ontwikkelen van een grootschalig zonnepark, Solarfields doet de uitvoering en de gemeente heeft als eis gesteld dat de bewoners van Buitenpost daarin op een goede manier moeten kunnen participeren. Twee leden van het bestuur van PBB hebben daarna samen met drie anderen de plannen voor een energiecoöperatie verder uitgewerkt. Na het toekennen van een subsidie uit het Iepen Mienskip Fûns van de provincie is er een start gemaakt. Geholpen door Ús Kooperaasje zijn de statuten opgesteld en zijn de plannen voor een officiële startavond op 10 mei as. uitgewerkt. Daarna werd ECBuitenpost het 40e lid van Ús Koöperaasje.

Logo_ECB_13042017

Doelen van ECBuitenpost

ECBuitenpost heeft besloten, ook als de Sinnegreide niet door gaat, om wel in samenspraak met haar leden plannen te ontwikkelen voor energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. Daarom staat in de statuten als doel van de coöperatie onder meer het bevorderen van een duurzame samenleving en leefomgeving in Buitenpost. ECBuitenpost heeft op dit moment zonder reclame te maken al 34 enthousiaste leden die ECBuitenpost steunen.

Klant worden en zo Buitenpost steunen

ECBuitenpost is nu ook wederverkoper van Noordelijk Lokaal Duurzaam. Dit houdt in dat inwoners van Buitenpost klant kunnen worden van Noordelijk Lokaal Duurzaam via ECBuitenpost. In ruil daarvoor geeft het energiebedrijf een gedeelte van de winst terug aan ECBuitenpost; waarmee zij weer projecten kunnen uitvoeren of investeren in de leefbaarheid van het dorp: de leden beslissen hier zelf over.

Startavond ECBuitenpost

Op 10 mei a.s. is de startavond van de energiecoöperatie Buitenpost. U krijgt informatie over wat de coöperatie heeft gedaan en wat de plannen zijn. Er worden diverse presentaties gehouden over ECBuitenpost en haar verhaal, over Noordelijk Lokaal Duurzaam en er is een inspirerend verhaal van Trynergie! Ook kunt u zich opgeven voor een warmtescan, zodat u kunt zen of uw huis voldoende geïsoleerd is. Ook kunt u zich opgeven als lid van de coöperatie. Kom langs!

Presentaties: André van der Laaken; voorzitter EC Buitenpost. Tseard van der Kooi; Trynergie. Jornt Elzinga; Ús Koöperaasje en NLD

buitenpost klein
Het bestuur van de ECBuitenpost vlnr: Auke Attema; algemeen lid, Marianne Rigter, secretaris; André van der Laaken, voorzitter; Grietje Riedstra; algemeen lid, Cor Giezen, penningmeester.