Energiecoöperatie Duurzaam Woudsend e.o. (EDW)

EDWSinds kort is de Energiecoöperatie Duurzaam Woudsend e.o. (EDW) lid van Ús Koöperaasje.
Gefeliciteerd!
EDW is de lokale energiecoöperatie voor Woudsend en de kernen Ypecolsgea, Koufurderrige, Smallebrugge, Yndyk en Waterloo.

EDW richt zich op:
• het stimuleren van besparingen op energieverbruik
• het stimuleren van het gebruik en het opwekken van duurzame energie
• de verkoop van duurzame energie (gas en stroom)

EDW is opgericht voor de inwoners, bedrijven en organisaties in Woudsend en omgeving. Via EDW kan iedereen klant worden van Noordelijk Lokaal Duurzaam energie (NLD energie). NLD energie levert duurzaam opgewekte stroom en CO2-gecompenseerd gas tegen aantrekkelijke tarieven.
EDW investeert het geld dat zij NLD energie krijgt, in lokale projecten om zelf duurzame energie op te wekken, ook als dit niet op het eigen huis of bedrijf mogelijk is.

Naast gemeenschappelijke duurzame energieprojecten kan ook in sociale projecten worden geïnvesteerd.
EDW werkt aan duurzamer leven, wonen en werken. Lokaal en concreet.
De leden van de coöperatie ( mede op aangeven van, het bestuur, de vrijwilligers en de werkgroepen) bepalen wat we oppakken en hoe de opbrengsten worden besteed.
U kunt nu via EDW klant worden bij NLD. Lid worden van EDW is niet nodig, we kunnen echter alle hulp gebruiken.

Voor meer informatie:
www.duurzaamwoudsend.nl