Energiewerkplaats – 9 december

Energiewerkplaats Fryslân op 9 december

[deze bijeenkomst zou eerder gehouden worden op 28 oktober maar werd door een zware storm uitgesteld]

Dorpen die aan de slag zijn met lokale duurzame energie worden uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst van de Energiewerkplaats Fryslân i.s.m. netwerk Duurzame Dorpen en haar diverse themagroepen. Deze vindt plaats op 9 december van 19.30 tot 22.00.

Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden. Naast duurzame energie staan ook thema’s zoals zorg en voedselproductie op het programma. Er is geen voorkennis vereist, u bent van harte welkom. Gezellig wordt het ook! Aanmelden kan t/m 5 december. Deelname is gratis.

Programma:
19.30 Welkom en opening
19.45 Inhoudelijke korte presentatie: Biomassa
20.00 Diverse themagroepen (iedere themagroep heeft een eigen ruimte)
1. Themagroep Zonnestroom: gezamenlijke acties, nieuwe mogelijkheden en techniek
2. Themagroep Energiebesparing: acties, organisatievormen, techniek
3. Themagroep Biomassa: mogelijkheden, hout, mest e.d.
4. Themagroep Voedselproductie: lokale acties, samenwerking, voorbeelden e.d.
5. Themagroep Lokale zorg: decentralisering AWBZ, Wmo, jeugdzorg, wat kunnen we zelf?
6. Themagroep Energiecoöperatie: aansluiting bij Ús Koöperaasje, in-­ en verkoop energie e.d.
7. Themagroep Afval & hergebruik: voorbeelden, mogelijkheden, kansen

21.00 Korte gezamenlijke terugkoppeling
21.15 Netwerken; Ontmoeten, delen & inspireren
22.00 Einde programma

Lees hier voor de Uitnodiging Energiewerkplaats 9 december 2013 (PDF opent in nieuw venster).