Levert Noordelijk Lokaal Duurzaam alleen groene stroom en wat is dit?

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit natuurlijke bronnen; de zon, water, wind en biomassa. Er is voor gekozen om uitsluitend échte groene stroom te leveren. Deze stroom wordt zo dicht mogelijk bij huis, dus lokaal gekocht om zodoende de  productie van duurzame stroom te stimuleren en te kiezen voor herkenbaar groen!

Posted in: Alles over Noordelijk Lokaal Duurzaam