Waarom zoveel lokale coöperaties en niet één voor de hele provincie?

Onze ervaring heeft ons geleerd dat er meer kracht uit gaat van kleine coöperaties die dicht bij de mensen staan en zodoende meer vertrouwen krijgen, en waar ook de motivatie hoger is omdat dit vaak dorpen, wijken of streken zijn die anders in de verdrukking komen. Los daarvan is het realiseren van relatief grootschalige projecten, zoals een zonneweide eenvoudiger is als de betreffende coöperatie een beheersbare grootte heeft.

Posted in: Alles over een lokale coöperatie