Fryslân op weg naar een regionale energiestrategie (interview Johannes Lankester)

Tegelijk opspringen om vooruit te komen

Een populair spel op Friese dorpsfeesten: een groep mensen staat op een zeil dat aan touwen wordt voortgetrokken. Dat lukt alleen als iedereen tegelijk opspringt. Volgens Johannes Lankester, coördinator van het Netwerk Duurzame Dorpen, is zulke gezamenlijkheid ook de oplossing voor de energietransitie in Fryslân. Als in de regionale energiestrategie goed wordt vastgelegd wie wat wanneer gaat doen, moet het lukken om tegelijk te springen en vooruit te komen.

Augustus 2016 zette Isabelle Diks – toen nog wethouder in Leeuwarden, inmiddels Tweede Kamerlid – haar handtekening onder de regio-overeenkomst voor de regionale energiestrategie Fryslân. Doel is om een strategie uit te werken waarmee deze regio in 2050 energieneutraal kan zijn en de CO2-uitstoot met minstens 80 procent vermindert.

Lees hier verder.