Geef uw mening over de energietransitie en het nieuwe Klimaatakkoord


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/public/sites/www.uskooperaasje.nl/wp-content/plugins/q-and-a/inc/functions.php on line 252

Op dit moment onderhandelen bijna 100 organisaties over een nieuw Klimaatakkoord om de CO2 uitstoot in 2030 met 49% te verminderen. Minister Wiebes wil dat er direct na de zomer een akkoord op hoofdlijnen op tafel ligt. De afspraken die gemaakt gaan worden zullen alle inwoners van ons land raken, niet alleen in de portemonnee, maar ook als het gaat om hun dagelijkse leven. Huizen zonder gasaansluiting? Toch zitten de burgers van dit land tot nu toe niet aan tafel en zijn ze niet betrokken bij de onderhandelingen. DAT GAAT VERANDEREN! Lees door als u een mening heeft over het klimaat- en energiebeleid van de regering en als u die mening wilt inbrengen in de onderhandelingen. Het doet er niet toe wat die mening is als hij maar op argumenten is gebaseerd.

ACCEPTATIE EN PARTICIPATIE

Iedereen, ook in Den Haag, is het er over eens dat een nieuw Klimaatakkoord alleen maar effectief kan zijn als het kan rekenen op brede maatschappelijke acceptatie. En, nog beter, als het burgers in staat stelt zelf actief te participeren in de realisatie van de plannen van dat akkoord. Daarom gaan we een aantal bijeenkomsten organiseren om twee dingen te doen: ten eerste, inventariseren welke zorgen, vragen, bedenkingen en wensen er leven bij burgers over het klimaat- en energiebeleid en, ten tweede, inventariseren wat burgers en burgerorganisaties nodig hebben om zelf aan de slag te kunnen gaan met de energietransitie. We gaan de uitkomsten van die bijeenkomsten nog voor de zomer voorleggen aan de onderhandelaars over het nieuwe Klimaatakkoord en we rekenen er op dat ze er rekening mee gaan houden. We zullen ze daarop aanspreken als het akkoord in het najaar op tafel ligt!

VIJF BIJEENKOMSTEN

Het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) organiseert in samenwerking met Buurkracht en HIER Klimaatbureau vijf regionale bijeenkomsten om te inventariseren wat de zorgen, vragen, bedenkingen en wensen zijn van burgers en burgerorganisaties en, ten tweede, wat burgers en burgerorganisaties nodig hebben om zelf aan de slag te kunnen gaan met de energietransitie.
IN DEZE BIJEENKOMSTEN KUNT AANGEVEN WAT ER VOLGENS U IN HET KLIMAATAKKOORD AAN DE ORDE MOET KOMEN. HET WOORD IS AAN U – IN ALLE VRIJHEID!

Om nog impact te kunnen hebben op de lopende onderhandelingen moet het allemaal op heel korte termijn gerealiseerd worden. Vandaar dit schema:

• 24 mei: regio Drenthe, Friesland en Groningen in (de buurt van) Assen.
• 28 mei: regio Zuid-Holland en Zeeland in (de buurt van) Rotterdam.
• 29 mei: regio Noord-Brabant en Limburg in (de buurt van) Eindhoven.
• 31 mei: regio Noord-Holland en Utrecht, in (de buurt van) Amsterdam.
• 4 juni: regio Overijssel, Gelderland en Flevoland in (de buurt van) Zwolle.

De precieze locaties en tijdstippen volgen nog, maar we willen beginnen om 16.00 uur en eindigen om 21.00 (met een pauze voor de inwendig mens).

AANMELDEN EN DEELNAME

U kunt zich aanmelden via de website van het NPBO: https://www.npbo.nl/aanmelden/

Per bijeenkomst is er plaats voor circa 40 deelnemers. Dat kunnen vertegenwoordigers van burgerorganisaties, maar ook individuele personen zijn welkom. We gaan er wel vanuit dat de deelnemers, net als wij, er van overtuigd zijn dat we de CO2 uitstoot moeten reduceren.
Als het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal plaatsen zullen we moeten selecteren. Daarbij zullen we streven naar zoveel mogelijk diversiteit qua achtergronden en meningen. Vandaar dat we daarover een paar algemene vragen stellen op het aanmeldingsformulier. Als we u onverhoopt moeten berichten dat we uw aanmelding niet kunnen honoreren, zullen we u vragen uw belangrijkste punten op papier te zetten zodat we die mee kunnen nemen in ons rapport aan de onderhandelaars over het nieuwe Klimaatakkoord.

WIE ZIJN WIJ?

We zijn drie onafhankelijke organisaties die elk op hun eigen wijze willen bijdragen aan het realiseren van een goed klimaat- en energiebeleid.

• Het NPBO wil burgerparticipatie bij overheidsbeleid, -plannen en -projecten bevorderen, niet alleen vanwege acceptatie, maar ook omdat burgers over kennis van zaken beschikken. Het NPBO neemt zelf geen inhoudelijke standpunten in: dat is aan de burgers van dit land.
• Buurkracht brengt mensen bij elkaar om samen energie te besparen. Dit gebeurt op initiatief van diverse netwerkbedrijven, die eigendom zijn van provincies en gemeenten (www.buurkracht.nl).
• HIER Klimaatbureau is het landelijke aanspreekpunt voor bewoners over wonen zonder aardgas. Via het programma HIER opgewekt steunt het energiecoöperaties en bewonersgroepen bij de verduurzaming van de eigen omgeving.

Net als tal van andere organisaties zitten ook wij niet aan tafel in de onderhandelingen over het nieuwe Klimaatakkoord, maar via dit project kunnen al die niet-deelnemende organisaties toch hun stem laten horen op een manier waar de onderhandelaars niet zo maar aan voorbij kunnen gaan.
Het project ontvangt financiële steun van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en dat Ministerie en de SER fungeren als opdrachtgever. Echter, alleen het NPBO, Buurkracht en HIER Klimaatbureau zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het eindrapport of – rapporten.

Naamloos

VRAGEN?

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

• NPBO: Rob Rietveld – rob.rietveld@npbo.nl
• HIER Klimaatbureau: Sible Schöne – sible@hier.nu
• Buurkracht: Roel Woudstra – Roel@buurkracht.nl

Mis deze kans niet om uw stem te laten horen!

Uitnodiging NPBO KA bijeenkomsten