Grote informatieavond voor de Buitendorpen Lemsterland

Eigen regie met lokale energie; met noordelijke groene energie geld verdienen voor je dorp.

Eigen
De inwoners van Buitendorpen Lemsterland, Echtenerbrug, Echten, Delfstrahuizen, Bantega, Oosterzee, de Brekkenpolder en Follega gaan een eigen lokale Energie Coöperatie opgerichten. De coöperatie zal “Energie Coöperatie Dorp Centraal” gaan heten. Er is daarom besloten om op op woensdagavond 16 september een grote informatieavond te houden in Oosterzee. Er zullen daarbij sprekers aanwezig zijn van Plaatselijk Belang, de Amelander Energie Coöperatie en Ús Koöperaasje.

Kom langs!
Wilt u meer weten? Kom dan naar de informatie-avond.
Daar wordt het grotere verhaal duidelijk, daar vertellen mensen met kennis en ervaring over hoe het werkt, met concrete voorbeelden uit de praktijk (o.a. Johan Kiewiet van de Amelander Energie Coöperatie). Daar kunt u uw vragen stellen.
Is overstappen naar Noordelijk Lokaal Duurzaam ook in uw situatie aantrekkelijk? Neem je jaarverbruik/jaarafrekeningen van stroom en gas mee. Rekenmodellen liggen klaar.

Waar en wanneer?
16 september, 20.00 uur (vanaf 19.30 uur inloop met koffie)
Locatie: Harm De Jong, Herenweg 90, Oosterzee

Harm De Jong woont bijna energie-neutraal: zonnepanelen, afvalwaterzuivering, regenwateropvang enz. Voor geïnteresseerden geeft hij een rondleiding.

Bekijk hier de poster voor meer informatie