Het bestuur van Ús Koöperaasje

Het bestuur van Ús Koöperaasje is als volgt samengesteld:

Mevr. Marga Waanders, voorzitter

Ik ben Marga Waanders en ben in het dagelijks leven Burgemeester van Waadhoeke. Daarnaast ben ik ook voorzitter van Ús Koöperaasje. Dit doe ik omdat ik van onderop wil meewerken aan de verduurzaming van Fryslân. Daar wordt Fryslân nog mooier en schoner van en de Friezen sociaal en economisch sterker! Ik wens dat alle energie die Fryslân nodig heeft 100% groen is, voor 100% wordt geproduceerd in Fryslân én waarbij de winst 100% in Fryslân blijft. Dan is de circel echt rond!

Dhr. Jappie Rijpma, penningmeester

Mijn naam is Jappie Rijpma en mijn achtergrond is bedrijfeconomisch adviseur in de Landbouw. Vandaar dat ik ook penningmeester ben bij Ús Koöperaasje. Ik vind het belangrijk om de regionale economie en cohesie, de mienskip, te stimuleren. Mijn visie is een Fryslân die zelfstandig is in eigen energie via Ús Koöperaasje en Energie VanOns.

Dhr. Edgar Fraiquin

emp16-7kl Ik heet Edgar Fraiquin en bij Us Koöperaasje ben ik algemeen bestuurslid en in het dagelijks leven ben ik Adviseur Duurzaamheid bij Empatec. Mijn doel op korte termijn het verenigen en ondersteunen van burgers in de energietransitie. Mijn droom die uit kan komen is op de lange termijn een zo gezond mogelijke aarde achterlaten voor mijn dochters.

 

Momenteel is de functie van secretaris vacant.
Er zijn twee openstaande vacatures:
Bureaumanager
initiatievenbegeleider / communicatie

 

Verenigingsbureau Ús Koöperaasje:
Dhr. Jornt Elzinga,
Dhr. Jac Pluis,
Dhr. Almar Wimer Siebenga

Vertegenwoordiging Ús Koöperaasje in het bestuur van Energie VanOns:
Dhr. Edgar Fraiquin

Adviseur Ús Koöperaasje:
Dhr. Bouwe de Boer