HIER opgewekt Basiscursus Coöperatieontwikkeling

Ben je een beginnende coöperatiebestuurder? Of wil je je kennis opfrissen? Speciaal voor energiecoöperaties organiseert HIER opgewekt in samenwerking met de NCR een basiscursus coöperatieontwikkeling.

De cursus gaat in op de basisprincipes van coöperaties, de verhouding tussen bestuur en uitvoering, hoe zeggenschap geregeld is. Maar ook de financiële aspecten en het ledenbeleid.

Inhoud van deze basiscursus is een combinatie van theorie, cases en uitwisseling van ervaringen uit de eigen praktijk.

Data

De cursus wordt op drie verschillende data gegeven:

  • Woensdag 8 mei in Assen
  • Maandag 20 mei in Amsterdam
  • Maandag 17 juni in Nijmegen

 

Meer informatie:

https://www.hieropgewekt.nl/agenda/hier-opgewekt-basiscursus-cooperatieontwikkeling-assen