Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen

Graag nodigen wij u uit voor de Inspiratiebijeenkomst op woensdagavond 14 oktober 2015 in de Laurentiuskerk te Raerd (Buorren 9, 9012 DK). Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle gemeenschappen die aan de slag gaan/zijn met bijvoorbeeld: lokale duurzame energie, lokale zorg en activiteiten op het gebied van voedselproductie.

In deze prachtige bijeenkomst wordt er gestart met een inspirerende voorbeeld over de EnerzjyKoöperaasje Om (de) Noorderpolder U.A (afgekort EKON). De energiecoöperatie EKON gaat begin 2016 zonnepanelen plaatsen op het dak van de aardappelloodsen van Fokkema in Slappeterp. Het betreft een project met een omvang van 350 kWp, hetgeen jaarlijks een stroomopbrengst kan leveren voor 100 aansluitingen. EKON heeft hiervoor een SDE+ subsidie (exploitatie subsidie) ontvangen. Wat zijn de belangrijkste succesfactoren van dit initiatief?

Na dit mooie verhaal gaan we allen uiteen om in kleinere groepjes naar verschillende workshops te gaan betreffend: SDE+, voedsel, afval en energiecoöperaties & sportverenigingen.

Programma
19:15 Inloop
19:30 Opening
19:35 Lokale duurzame energie opwek is mogelijk!
19:45 Break out (in kleine groepen) workshops

20:00 Aanvang Workshops:
Workshop 1: Lokale duurzame energie opwek
Workshop 2: Lokale voedselproductie en de samenwerking met Súdwest-Fryslân
Workshop 3: Workshop Afval, Dorpen campagne “Ho! Net yn’e kliko”
Workshop 4: Energiecoöperaties en sportverenigingen

21:00 Netwerkborrel
21:30 Einde

De informatieavond is gratis toegankelijk.
Echter, in verband met de organisatie, verzoeken wij u zich vóór 7 oktober aan te melden.
Aanmelden kan via de site van Doarpswurk klik hier.

Toelichting workshops

Workshop 1: ‘Lokale duurzame energie opwek’ door energiecoöperatie EKON In deze verdiepingsworkshop gaan we in op de energiecoöperatie EKON en welke stappen ze gezet hebben om te komen tot het gemeenschappelijke project van 350 kWp zonnepanelen op een dak. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder andere de financiering, het draagvlak, de communicatie en de realisatie.

Workshop 2: ‘Lokale voedselproductie en de samenwerking met Súdwest-Fryslân’ door Bregje Hamelynck Dorpstuinen en initiatieven rond lokaal voedsel hebben veel vragen die een relatie hebben met de gemeente waarin ze plaatsvinden. In Súdwest-Fryslân is samen met de initiatieven en de gemeente een proces gestart om gezamenlijk antwoord te vinden op de vragen die er spelen, en daar ook het beleid op af te stemmen. Vragen die behandeld worden zijn onder andere: Hoe kom ik aan grond? Hoe kom ik aan vrijwilligers? Hoe kom ik aan financiering?

Workshop 3: ‘Afval, Dorpen campagne Ho! Net yn ’e kliko’ door Lucie Gelderblom Uitleg over een inspirerende campagne ontwikkeld door vier Friese dorpen en momenteel in uitvoering. Het doel is 25% minder restafval in de grijze container. Dit is niet alleen te bereiken door met z’n allen minder afval te produceren maar ook door ons afval beter gescheiden weg te gooien. Dorpsbewoners laten zien dat ze meedoen door de campagnesticker “Ho! Net yn ‘e Kliko!” op hun kliko te plakken. In het campagnejaar maakt iedereen met een sticker op zijn/haar kliko kans op een bijdrage van het campagneteam aan de afvalstoffenheffing. Hoe verliep de ontwikkeling van de campagne, welke ervaringen zijn tot nu toe opgedaan tijdens de uitvoering?

Workshop 4: ‘Energiecoöperaties en sportverenigingen’ door Simon Visbeek Vanaf 1 januari 2016 kunnen sportclubs een subsidie krijgen voor investeringen in duurzame energie. In het kort kunnen sportverenigingen bij een investering van meer dan € 3000, een subsidie krijgen van 30% van de investering. Bijv. in zonnepanelen, led en isolatie. Welke kansen levert deze regeling voor energie coöperaties?

Onderwerpen die aan bod komen:
– De subsidieregeling voor sportverenigingen en haar voorwaarden;
– Sponsorovereenkomst (in combinatie met de wederverkopervergoeding van NLD);
– Kosten besparing collectieve inkoop van zonnepanelen, led, etc.;
– Kostenbesparing collectieve inkoop stroom en gas via NLD;
– Wederverkopervergoeding voor energie coöperatie bij sportverenigingen;
– Financieringsmogelijkheden via Ús Koöperaasje

us doarpswurk fmf netwdd