Inspiratiebijeenkomst Netwerk Duurzame Dorpen

Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan de volgende inspiratiebijeenkomst op maandagavond 16 februari 2015 in het Dorpshuis te Raerd (Buorren 30, 9012 DH). Alle gemeenschappen die aan de slag gaan met lokale duurzame energie, lokale zorg, activiteiten op het gebied van kunst en/of voedselproductie zijn uitgenodigd. Vanuit de provinciale themagroepen hebben we een prachtig programma voor u samengesteld.

Inspirerende spreker:

De Friese dokter die boer werd

Martien Lankester werkt al meer dan 40 jaar aan gezondheid, voeding en wereldontwikkeling. Boeren kunnen de dokter zijn van de toekomst door de aarde weer gezond te maken. Ooit begonnen op zijn fiets op het Friese platteland, inmiddels een wereldwijd werkende inspirerende professional met een prachtig verhaal.

Na het prachtige verhaal van Martien Lankester gaan we uiteen in diverse themagroepen. De themagroepen worden ondersteund door een of meerdere procesbegeleiders. Het doel van de gesprekken is enerzijds gericht op het onderling uitwisselen van informatie, inspiratie en het stellen van vragen, anderzijds is het gericht op het aanzetten tot actie in uw eigen gemeenschap.

Programma

19.00 inloop

19.30 Welkom en opening Jan Rodenhuis van Partoer

19.35 Martien Lankester (intro plenair) Bodem-voedsel

20.10 Diverse themagroepen (in kleine groepen uiteen)

Aan de slag met energie!
Introductie voedselbossen
Zorglokaal
Keunstwurk

Bekijk hier het gedetailleerde programma: Uitnodiging_16 febr.

21.00 Netwerken: Ontmoeten, delen & inspireren (hapje&drankje)

21.30 Einde programma

Deelname is gratis. Aanmelden is noodzakelijk en kan t/m 10 februari i.v.m. de organisatie.
Voor vragen kunt u ook een email sturen naar: info@netwerkduurzamedorpen.nl .
Klik hier om aan te melden. (scroll vervolgens naar beneden)

 

initiatieven