Jouw dorp kan niet zonder website!

De huidige tijd biedt veel nieuwe kansen. We zijn allemaal online, maar vinden we elkaar en de informatie waar we naar op zoek zijn nog wel terug?
Jouw dorp online maakt een moderne manier van nabuurschap mogelijk en vergroot daarmee de betrokkenheid binnen en buiten het dorp.

Kom langs op dinsdag 11 oktober!

Wat kun je verwachten tijdens de bijeenkomst?
Deze avond staat in het teken van praktisch informatie over het opzetten en onderhouden van een eigen website voor jouw dorp. Inclusief de ervaringen van andere dorpen en een leuke blik op de toekomst.
We geven informatie over een dorpenwebsite-template waarmee je direct van start kunt gaan en uiteraard is er genoeg ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.

Programma
19.45 – 20.00 Inloop met koffie
20.00 – 20.05 Welkomstwoord door directeur Doarpswurk, Jan Hendrik Jansen
20.10 – 20.30 Een toekomst met internet en het nut van het dorp online. Joost van Rooy, Online Marketeer Mijndomein
20.30 – 21.00 Verrassende mogelijkheden. Tjitske Swierstra van Gamemakelaar

21.00 – 21.15 Pauze
21.15 – 21.30 De ervaring van Burgum.frl. Remkus de Vries, eigenaar buro KREAS
21.30 – 22.00 Dorpenwebsite-template. Remkus de Vries
22.00 – 22.15 Hoe maak je jouw site aantrekkelijk voor de bezoeker? Ida Hylkema, journalist
22.15 – 22.30 Ruimte voor vragen en ervaringen
22.30 Wol thús

Doe mee en geef je op!
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@doarpswurk.frl.
Graag voor 3 oktober.

Wil je het volgende vermelden:
*naam van je dorp
*naam contactpersoon
*aantal deelnemers
*naam website van jouw dorp (indien aanwezig)
*heb je al een vraag? Laat het ons weten.

Waar is het?
Locatie: Dorpshuis De Trijesprong, Buorren 30 te Raerd
Deelname is gratis.