Kadernota 2014 – Ús visie

GPH_brief_130614

Ús Kooperaasje pleit voor kleinschalige aanpak zonne-energie.
Provinciale Staten van Fryslân bespreken deze week de Kadernota 2014. Deze gaat over de inzet en verdeling van provinciale middelen. Voor duurzaamheid en het opwekken van schone energie wordt gelukkig geld uitgetrokken. Vanuit Ús Kooperaasje hebben we gewezen op het belang van kleinschalige en lokale aanpak van energieprojecten op buurt, wijk of dorpsniveau. Wij geloven dat met de juiste ondersteuning en elkaars hulp, burgers op dit gebied veel voor elkaar kunnen betekenen. Ús Kooperaasje werkt hier in ieder geval graag aan mee. De volledige reactie lezen die Ús Kooperaasje heeft ingediend?

Klik hier voor de brief (pdf)