Kennisdeelavond Energiebespaar abonnement/Dorps ESCO

Graag nodigen wij u uit, deel te nemen aan de kennisdeel avond op woensdagavond 30 september 2015 bij Doarpswurk in Raerd. (klik hier voor meer informatie)

Deze informatiebijeenkomst is een vervolg op de avond van 3 juni jl. en is bedoeld om de kansen te bespreken van het zogenaamde ‘energie bespaar abonnement’ (zie de bijlage). Op jullie verzoek hebben we de heer Marnix van Os uitgenodigd die in Deventer een pilot begeleidt met het Energiebespaar abonnement.

Programma
20.00 Opening door Oscar Jansen.
20.10 Aanpak en opzet van Energiebespaar abonnement/Dorps ESCO, door Marnix van Os. “Hoe kan je op dorpsniveau de financiering collectief regelen voor de investering in energiebesparing bij particuliere woningen?”.
21.00 Pauze.
21.15 Vragen n.a.v presentatie; Beslissen of, en op welke manier we hier mee verder gaan.
21.45 Afsluiting en borrel.
22.15 Einde programma.

De informatieavond is gratis toegankelijk. Echter, in verband met de organisatie verzoeken wij u zich vóór 26 september aan te melden. Aanmelden kan via o.jansen@friesemilieufederatie.nl

Meer info:
Oscar Jansen
Tel: 06-17414947
Mail: o.jansen@friesemilieufederatie.nl