Klantenwerving – eerste trainingsbijeenkomst 18 juni

Ús Koöperaasje heeft op 18 juni de eerste trainingsbijeenkomst gegeven voor vertegenwoordigers van 6 dorps- en wijkcoöperaties over het onderwerp Klantenwerving. De jarenlange ervaring van Amelander Energie Coöperatie werd gedeeld met deze coöperaties/verenigingen zodat ze doeltreffend en op een open & eerlijke manier klanten weten te werven. Op deze manier komt het coöperatief energieleverancier bedrijf NLD snel op het punt dat er meer kan worden uitgekeerd aan de dorps- en wijkcoöperaties. Naast deze dienst kan inmiddels ook crowdfunding worden aangeboden door Ús Koöperaasje. Daarnaast is deze avond informatie over oprichting van coöperaties uitgewisseld en is er over de statuten van een lokale energie coöperatie gesproken. We zijn tevens bezig met het maken van een folder die coöperaties kunnen gebruiken bij het verkrijgen van een goede naamsbekendheid. En natuurlijk gaan we aan de slag met centrale inkoop van zonnepanelen. Zie elders op de site.

De volgende bijeenkomst

De volgende trainingsbijeenkomst vindt plaats na de zomervakantie en zal onder andere op deze site ruimschoots van te voren worden aangekondigd