Lid nummer 38: Nij Altoenae

Graag stellen wij u voor aan ons 38e lid; PB Nij Altoenae E.O., het Plaatselijk Belang van het Bildtse Nij Altoenae.

Vanuit het Plaatselijk Belang Nij Altoenae is er een werkgroep aan de slag gegaan om te onderzoeken of lokaal opgewekte duurzame energie kan bijdragen aan de leefbaarheid van Nij Altoenae en omstreken. Zij hebben er daarom voor gekozen om als Plaatselijk Belang lid te worden van Ús Koöperaasje met de mogelijkheid om zo wederverkoper te worden van Noordelijk Lokaal Duurzaam. Daarnaast heeft de werkgroep een energiecoöperatie opgericht met de naam NEN 2020 (Nij Altoenae Energie Neutraal 2020), waardoor het mogelijk is om mee te doen aan de 7 Bildtse Zonnedaken (initiatief van de Bildtsestroom). Het plan van de NEN 2020 is om met de Postcoderoos regeling een zonnedak te realiseren op de loods van akkerbouwbedrijf Swart.

unspecifiedLSDKGBNN

De werkgroep heeft daarmee twee zaken van elkaar losgekoppeld, enerzijds het verduurzamen van Nij Altoenae en anderzijds het opwekken van electriciteit in een Postcoderoos waar bewoners in mee kunnen participeren. Het geld dat wordt verdiend blijft binnen de gemeenschap van Nij Altoenae en wordt besteed aan hun eigen duurzame of sociale doelen. Via het Plaatselijk Belang kunnen bewoners van Nij Altoenae zelf mee beslissen over welke doelen financieel gesteund worden. Zo help je niet alleen mee aan een groenere wereld, maar geef je ook energie aan je eigen lokale samenleving.

Klant worden van Noordelijk Lokaal Duurzaam via Nij Altoenae en zo meehelpen? Klik hier!

foto Dorp Nij Altoenae_Schuringaweg
foto: Lucienne van der Molen
bron: http://bestaand.nij-altoenae.nl/index.htm