Lokale Energie Monitor 2016

De beweging van lokaal duurzaam ontwikkelt zich en wordt steeds professioneler. Daar hoort een jaarlijkse rapportage en analyse van de ontwikkelingen in de sector bij. Initiatiefnemers zelf, beleidsmakers en bestuurders willen weten waar de lokale energiebeweging staat. Wat is de impact van alle lokale inspanningen? Hoeveel initiatieven zijn er actief? Welke projecten zijn gerealiseerd en wat zit er nog in de pijplijn? Wat dragen deze projecten – in kW, MW en in euro’s – bij aan realisatie van de nationale doelen? De Lokale Energie Monitor geeft daar antwoord op.

hier-opgewekt-logo

Waarom?

De Monitor is belangrijk omdat deze een feitelijk beeld geeft van de grootte van de lokale coöperatieve energiesector. Hoeveel coöperaties zijn er in Nederland, wat maken zij voor plannen, wat is er al gerealiseerd aan zonneparken en windmolens? Hoeveel burgers deden hieraan mee, kortom wat is onze gezamenlijke impact. De Monitor geeft een landelijk beeld, de data worden op geaggregeerd niveau weergegeven.

2015

In 2015 is de eerste Lokale Energie Monitor verschenen. Een jaarrapportage over, voor en door de collectieve energiesector in Nederland. Meer dan 140 initiatieven werkten mee door het delen van gegevens over hun coöperatie. De rapportage maakte zichtbaar waar de lokale energiebeweging eind 2015 stond: meer dan 200 energiecoöperaties en -collectieven, meer dan 35.000 leden, 100 collectieve zonprojecten, 100 coöperatieve windmolens, talloze collectieve inkoopacties voor zonnepanelen en energiebesparingsacties. Samen goed voor 90 MW ofwel 50.000 huishoudens. Sla de rapportage van de Lokale Energie Monitor 2015 er vooral nog eens op na.

2016

Ook dit jaar is er weer een Lokale Energie Monitor. Alle coöperaties van Ús Koöperaasje en Noordelijk Lokaal Duurzaam zijn gevraagd hier aan mee te doen. De resultaten worden op 18 november tijdens het HIER opgewekt evenement gepresenteerd. Heeft jouw energiecoöperatie de Monitor al ingevuld? Zo ja: top! Nog niet gedaan? Het kan deze week nog! Je hebt hierover een email gekregen met gegevens.

Mail kwijt, meer informatie of vragen: http://www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor

infographic