Mei-inoar Grien heeft drie daken!

Nog meer goed nieuws van onze leden! Mei-inoar Grien heeft al drie boeren in Ferwerderadiel gevonden die hun dak beschikbaar stellen voor een Postcoderoos project. Onlangs werd ook bekend dat het Iepen Mienskips Fûns €10.000,- startsubsidie heeft toegekend aan de coöperatie. Het project kan nu echt los gaan! Het idee is om met de Postcoderoos (Regeling Verlaagd Tarief) het mogelijk te maken dat inwoners van de dorpen in Ferwerderadiel kunnen profiteren van lokaal en duurzaam opgewekte energie, zonder dat er zonnepanelen op hun eigen huis worden gezet. Iedereen die binnen de postcode van de aangesloten boeren woont of aan deze postcodes grenst kan zonnepanelen kopen van één van deze daken. Inwoners van Ferwerderadiel kunnen voor €99,- per stuk één of meerdere zonnecertificaten kopen. Dit zonnecertificaat staat gelijk aan de opgewekte energie van één zonnepaneel. Voor ieder aangekocht zonnecertificaat krijgen zij jaarlijks de komende 15 jaar een verwachte korting van 12 euro op hun energierekening. Dit is met name interessant voor mensen die bijvoorbeeld in een huurhuis wonen en geen zonnepanelen mogen plaatsen, of niet kunnen, mogen of willen plaatsen op hun eigen huis.

Binnenkort volgen er in de gemeente Ferwerderadiel voorlichtingsavonden met meer informatie over dit project. Kijk ook op: http://www.mei-inoargrien.nl/

1