Nieuw lid: EKON

ekonkleinerMet trots en vreugde melden wij ons nieuwste lid: EKON; Enerzjy Koöperaasje Om (de)Noorderpolder.
Ús Koöperaasje telt nu 16 aangesloten (aspirant)leden.

 
 
 
EKON is ontstaan uit het idee van de Verenigingen van Dorpsbelangen Skingen-Slappeterp en Menaam, zij hebben het initiatief genomen om een energiecoöperatie op te richten. De coöperatie is opgericht om leden zelf invloed te geven op de levering en herkomst van energie . Ook de winst van EKON wordt ingezet overeenkomstig de wensen van de leden.
 
Alle inwoners met een stroom en gasaansluiting in de omliggende dorpen rond de Noorderpolder willen we uitnodigen om lid te worden van EKON. Het gaat daarbij met name om de dorpen Menaam, Dronryp, Peins, Ried, Kleaster Anjum, Berlikum , Beetgum, Beetgumermolen, Engelum, Marsum ,Skingen, Slappeterp. Daarmee kunnen we lokaal de krachten bundelen voor het besparen en het opwekken van energie.
Binnenkort volgt de officiële website van EKON. Klant worden kan al via NLD Energie: klik hier voor de NLD Energie pagina om klant te worden via de EKON.

Hiermee staat het ledenaantal op 16 aangesloten (aspirant)leden, maar er staan al drie nieuwe klaar om toe te treden waarmee de teller op 19 zou komen. Wie zou nummer 20 worden?