Nieuw lid: Energie Coöperatie Weststellingwerf

Het gaat de goede kant op met het ledenaantal van Ús Koöperaasje in 2015, sinds vandaag hebben we een nieuw lid er bij:
Energie Coöperatie Weststellingwerf U.A.
De teller van het ledenaantal komt hiermee te staan op 24 leden.

Energie Coöperatie Weststellingwerf U.A., (ECW) is opgericht op 5 januari 2015 door een aantal ondernemers uit Weststellingwerf, die alle betrokken zijn bij de eigen leefomgeving. De ECW heeft een Bestuur en daarboven een raad van Commissarissen die door de aangesloten leden (dus u) zelf wordt gekozen.

Het hoofddoel van de ECW is om haar leden te voorzien van duurzaam opgewekte stroom en CO2 gecompenseerd gas. Volledig groene energie dus!
Het aansluitende doel van de ECW is om met haar leden zoveel mogelijk duurzame energie zelf op te wekken. Dat kan bijvoorbeeld door zonnepanelen op uw huis te plaatsen, maar ook door collectief projecten in onze regio op te zetten.

De voornaamste doelen van de ECW op rij:
– Regionaal duurzame energie afnemen en faciliteren voor de leden
– Duurzame energie in onze eigen regio opwekken (individueel en met elkaar)
– Besparingen op energiegebruik stimuleren en realiseren
– Platvorm duurzaam samenleven

Binnenkort volgt de aanmeldpagina bij Noordelijk Lokaal Duurzaam om via Weststellingwerf klant te worden.
Bekijk wel alvast de (voorlopige) website van Weststellingwerf: http://www.wbdesign.org/index.htm

logoweststellingwerf