NLD Energie komt met ledenobligatie

Om bij de start van activiteiten niet alleen afhankelijk te zijn van overheidsfinanciering, gaat NLD Energie, een dochteronderneming in de vorm van een coöperatie van de 3 Noordelijke Energiecoöperaties, een obligatielening uitgeven voor leden. De lening wordt aangeboden onder marktconforme condities. Geïnteresseerde leden van aangesloten initiatieven kunnen via de website een brochure opvragen.

Binnenkort komen wij hier nader op terug.