Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie

Hier staan alle vragen met betrekking tot Noordelijk Lokaal Duurzaam.

Alles over Noordelijk Lokaal Duurzaam

Wat doet Noordelijk Lokaal Duurzaam?

Primair leveren zij energie aan huishoudens en bedrijven, en kopen ze energie zo groen en duurzaam mogelijk in. Secundair gaat eventuele winst via de koepelorganisaties weer terug naar de lokale cooperaties en zo weer naar hun leden.

Waarom overstappen naar Noordelijk Lokaal Duurzaam?

Als tegenhanger van de grote energieleveranciers, die geen belang hebben bij groene energie, anders dan dat dit door regelgeving wordt opgelegd. Omdat de opgewekte energie zoveel mogelijk lokaal wordt opgewekt, omdat je dan zeggenschap hebt, omdat je dorp er beter van wordt, omdat we onze toekomst zo goed mogelijk tegemoet willen gaan, en omdat de winst in onze regio blijft. Omdat Noordelijk Lokaal Duurzaam een coöperatie is die transparant en van ons allemaal is en verplichtingen alleen naar haar leden heeft.

Hoe zit het als mijn oude contract nog doorloopt?

Het kan zijn dat je nog een energie contract hebt lopen, en dat daar een boete  clausule in staat. Dat is vervelend en betekent dat je bepaald bedrag moet betalen  of moet wachten tot het contract afloopt. Je kunt je hoe dan ook aanmelden bij Noordelijk Lokaal Duurzaam, dan regelen zij alles op het moment dat je contract  afloopt. Je hoeft dus niet te wachten.

Betaalt Noordelijk Lokaal Duurzaam de boete voor contract beeindiging?

Om verschillende redenen betaalt Noordelijk Lokaal Duurzaam niet de boete voor contract beëindiging. Een belangrijke reden is dat er geen winst gemaakt wordt en dus zo’n betaling over de ruggen van andere leden zou gaan. Iedereen is gelijk bij Noordelijk Lokaal Duurzaam, dus is dat de afspraak.

Wat mag ik verwachten van Noordelijk Lokaal Duurzaam?

‘Gewoon’ levering van stroom en gas, op de meest groene, duurzame én lokale manier opgewekt. En natuurlijk de vergoeding van 75 euro per jaar voor je lokale coöperatie.

Wat is het doel van Noordelijk Lokaal Duurzaam?

Het doel is om een zo groot mogelijke leverancier te worden die van ons allemaal  is, gericht op het Noorden van Nederland. Hierbij is lokaal opgewekte en groene,
duurzame energie in welke vorm dan ook het uitgangspunt, en de winst vloeit terug naar ons allemaal.

Waarom zie ik nooit reclame voor Noordelijk Lokaal Duurzaam?

Traditionele reclame als TV, radio en kranten zijn erg duur, en ook niet erg duurzaam. Daarom vertrouwen wij op je gezond verstand en rekenen erop dat we met eenvoudige middelen maar vooral ook het vertrouwen en enthousiasme van de leden en klanten, te kunnen groeien.

Lid of klant, wat is het verschil?

Als het goed is ben je zowel klant als lid. Lid ben je van je lokale coöperatie, de lokale coöperatie is weer lid van Ús Koöperaasje, maar klant ben je bij Noordelijk Lokaal Duurzaam.

Is Noordelijk Lokaal Duurzaam uniek?

In Nederland is de opzet van Noordelijk Lokaal Duurzaam vooralsnog uniek, er zijn in het buitenland wel wat voorbeelden van vergelijkbare opzet, maar de constructie met lokale coöperaties en drie koepelorganisaties met zeggenschap over hun eigen energieleverancier is uniek. Dit is geen doel op zich, maar wel een mooi voorbeeld voor anderen hoe het ook kan!

Waarom is Noordelijk Lokaal Duurzaam nog niet de aller-goedkoopste?

Omdat het aantal huishoudens nog niet op het niveau van de grote leveranciers zit en de energie zo groen mogelijk wordt ingekocht ligt de prijs voor de consument vooralsnog net boven de actieprijzen van ‘de grote jongens’. Naar verwachting zal dit met jullie hulp echter snel veranderen en is Noordelijk Lokaal Duurzaam ook gewoon de goedkoopste. Prijsdalingen gelden ook voor bestaande klanten.

Is Noordelijk Lokaal Duurzaam wel de groenste?

Er is door de aankoop van goedkope buitenlandse ‘groencertificaten’ een  vertroebeling van de groenheid binnen de Nederlandse markt. Hierdoor lijken de  grote leveranciers groen, maar blijven ze kolencentrales exploiteren. Noordelijk Lokaal Duurzaam garandeert dat de door hun geleverde stroom en gas door authentieke en lokale certificaten gedekt worden, dus geen ’sjoemelstroom’!

Levert Noordelijk Lokaal Duurzaam alleen groene stroom en wat is dit?

Groene stroom is elektriciteit opgewekt uit natuurlijke bronnen; de zon, water, wind en biomassa. Er is voor gekozen om uitsluitend échte groene stroom te leveren. Deze stroom wordt zo dicht mogelijk bij huis, dus lokaal gekocht om zodoende de  productie van duurzame stroom te stimuleren en te kiezen voor herkenbaar groen!

Waar betrekt Noordelijk Lokaal Duurzaam groene stroom?

aangezien stroom uit het stopcontact niet herkenbaar is als groen, zijn er  zogenaamde GVO’s, dit zijn Garanties Van Oorsprong. Er is voor gekozen om  alleen lokale GVO’s te kopen, zo stimuleren we lokale productie en blijft ons geld  in de regio.

Is gas van Noordelijk Lokaal Duurzaam ook groen?

Helaas is alleen biogas 100% groen, maar dit is niet voldoende leverbaar. Daarom wordt er gecompenseerd via de CO2 uitstoot. Hiervoor worden er CO2 rechten gekocht van projecten die CO2 compenseren. Op deze manier blijft Noordelijk Lokaal Duurzaam CO2 neutraal.