Vakantie bij Us Koöperaasje

Zoals u wellicht al gelezen heeft stijgt het kwik deze week naar boven de 35 graden. Men mag wel stellen dat het zomer is. Ook het team en bestuur van Us Koöperaasje is deze periode de zomer aan het vieren; wij zijn daarom beperkt bereikbaar. Het kan even duren voordat u antwoord ... Lees meer

update: Storing E-mail Us Koöperaasje opgelost!

Us Koöperaasje is weer bereikbaar via de E-mail; er was een storing bij onze webhoster die onlangs de mailservers heeft gemigreerd. Helaas is dit niet vlekkeloos verlopen en hadden wij bijna twee weken lang geen goed werkend emailverkeer.   ... Lees meer

Geef uw mening over de energietransitie en het nieuwe Klimaatakkoord

Op dit moment onderhandelen bijna 100 organisaties over een nieuw Klimaatakkoord om de CO2 uitstoot in 2030 met 49% te verminderen. Minister Wiebes wil dat er direct na de zomer een akkoord op hoofdlijnen op tafel ligt. De afspraken die gemaakt gaan worden zullen alle inwoners van ons land raken, ... Lees meer

Lokale Energie Monitor 2017

De groei van het aantal burgers, dat samen energie opwekt, is niet te stoppen. Het aantal energiecoöperaties steeg in 2017 verder naar 392 (60 meer dan vorig jaar). Hiermee is in bijna elke Nederlandse gemeente een coöperatie actief. Ook het aantal collectieve zon- en windprojecten is toegenomen. ... Lees meer