Ons 28e lid: Grieneko

logo-grienekoSinds begin juli heeft Ús Koöperaasje een nieuw lid er bij: Grieneko uit Baard, Easterlittens, Húns en Leons. Zij zijn daarmee het 28e lid geworden.

Grieneko is ontstaan uit de gezamenlijk wens van de dorpsbewoners van Baard om meer aandacht te geven aan minder energiegebruik en milieubelasting. Kernactiviteiten zijn het ondersteunen van de leden met informatie over het beperken van energiegebruik en mogelijkheden tot lokale energieopwekking. Grieneko wil meer vaart zetten in het realiseren van voorzieningen voor woningen en bedrijven om duurzamer met energie om te gaan. In een enquête heeft meer dan 80% van de bewoners hun betrokkenheid met dit onderwerp getoond.
 
 
Bekijk hier de website van Grieneko: http://www.grieneko.frl/

Woont u in de regio van Grieneko en wilt u klant worden van Noordelijk Lokaal Duurzaam via Grieneko? Bekijk hier de aanmeldpagina: http://www.noordelijklokaalduurzaam.nl/grieneko