Ons 30e lid: de Wommelser Enerzjy Koöperaasje

Sinds vandaag telt Ús Koöperaasje een aangesloten lid meer, ons 30e lid is de Wommelser Enerzjy Koöperaasje.

Een groen Wommels
De Wommelser Enerzjy Koöperaasje, afgekort WEK, is op 18 september 2015 opgericht. Voorzitter Ultsje Wierma, penningmeester Berend Bosgra, Sekretaris Douwe Weidenaar en algemeen bestuursleden Jan Germ Geertsma en Lukas Offinga hebben de oprichtingsakte bij de notaris getekend. Zij willen met WEK de inwoners van Wommels vertellen en voorlichten over energiebesparing, verduurzaming en het groener maken van Wommels.
Door klant te worden van Noordelijk Lokaal Duurzaam via de Wommelser Enerzjy Koöperaasje kunt u hier aan mee helpen. Noordelijk Lokaal Duurzaam geeft de winsten terug aan haar leden, de WEK krijgt hierdoor per klant €75,- dat zij mogen gebruiken om hun doelen te realiseren. De lokale coöperatie bepaalt met haar wat er met dat geld gebeurt. Dat kan gaan naar groene energieprojecten en naar leefbaarheidsprojecten, de leden beslissen.
Wommels wil van grijs naar groen, maar ook bijvoorbeeld verenigingen kunnen gesteund worden bij nodige investeringen, waardoor deze niet uit verhoogde contributie betaald hoeven te worden. Meehelpen met Wommels en helpen met deze doelen te behalen? Bekijk snel de website van Wommels en stap deze week nog over!

Van 30 naar de 50
Het dorp Wommels is met de lokale energiecoöperatie het 30e lid van Ús Koöperaasje geworden; een mooi rond getal dat binnenkort nog hoger gaat worden! Op dit moment staan er 12 andere initiatieven op het punt om de bewoners te informeren, een coöperatie op te richten of om lid te worden van Ús Koöperaasje. Over een jaar hebben wij ons 50e lid mogen verwelkomen! Misschien is uw dorp wel het 50e lid van Ús Koöperaasje? Wij helpen u graag! Kijk hier voor meer informatie: onze leden.

logo2klein
Van ons samen, goed voor elkaar.
Wurd WEK-ker en slút dy oan.