Ons 33e lid: Energie Coöperatie Spannum

Wij verwelkomen ons 33e lid van Ús Koöperaasje: de Energie Coöperatie Spannum. Zij zijn hiermee alvast één van de twee nieuwe leden die bij ons zijn gekomen in december. In Spannum heeft de werkgroep Duurzame Energie Spannum eerder dit jaar in mei besloten om over te gaan tot de oprichting van een energiecoöperatie. De gemeente Littenseradiel heeft er nu weer een nieuwe coöperatie bij!

Binnenkort zal Energie Coöperatie Spannum wederverkoper worden van Noordelijk Lokaal Duurzaam. Het is echter al wel mogelijk om klant te worden van Noordelijk Lokaal Duurzaam, daarbij kunt u aangeven dat de vergoeding die Noordelijk Lokaal Duurzaam geeft naar Spannum mag gaan. U kunt zich alvast aanmelden als klant via: www.noordelijklokaalduurzaam.nl