Ons 45e lid: Sinnebuorren uit Jubbega

Als 45e lid van Us Koöperaasje verwelkomen wij Sinnebuorren uit Jubbega!

VanOns_SinnebuorrenEnergiecoöperatie Sinnebuorren is in 2018 opgericht en wordt bestuurd door vrijwilligers. Het voornaamste doel van de coöperatie is onze regio duurzamer te maken. Dat doen ze door duurzame energie lokaal op te wekken, onder andere met het project Zonnecollectief Sinnebuorren.

 

Sinnebuorren heeft namelijk dit jaar haar eerste Postcoderoos project afgerond; 198 zonnepanelen op een groot dak in Jubbega. Dit project hebben zij samen met ECoop gerealiseerd. De opgewekte stroom wordt aan Energie VanOns verkocht.

“Enthousiasme met betrekking tot het onderwerp en opbouw van een dergelijk project waarbij sprake is van asbest eraf en zonnecollectoren erop.”

Anne Kok – secretaris

Sinnebuorren staat voor:
Een bijdrage leveren aan schone duurzame energie! Sinnebuorren is een lokale energiecoöperatie. Zij werkt vanuit de gedachte dat de lokale gemeenschap sterker wordt van ‘Mienskipsenergie’. Zonder winstoogmerk wekt zij daarom duurzame energie op voor haar leden.

Meer informatie en klant worden:
https://energie.vanons.org/cooperaties/sinnebuorren/