Ons nieuwste lid: Fryske Flinter

FF_150x150Ús Koöperaasje stelt graag haar 39e lid voor:

Fryske Flinter uit Oosterbierum

 

Oosterbierum werkt er aan voor zichzelf een sterke positie te creëren waarbij de dorpsgemeenschap minder afhankelijk wordt van derden en beter in staat is zelf de problematiek van krimp, vergrijzing en ontgroening aan te pakken. Daarmee neemt het dorp zelf het initiatief en zetten dorpsbewoners een nieuwe, belangrijke en ook eigen toon.

 
De thema’s waaraan Oosterbierum met Fryske Flinter werkt zijn:

  1. Lokaal opwekken van duurzame energie
  2. Inwoners van Oosterbierum werken zelf aan het versterken van de leefbaarheid in het dorp
  3. Inwoners van Oosterbierum ontplooien culturele initiatieven die de identiteit van het dorp en regio versterken

Fryske Flinter is ondertussen bezig met het eerste Postcoderoos project; Fryske Flinter legt op het dak van de Flambou ruim 130 zonnepanelen en zoekt voor nog eens 200 panelen een tweede dak.
Een fors deel van de financiële opbrengsten worden geïnvesteerd in:

  • Nieuwe projecten voor duurzame energie,
  • Leefbaarheidsinitiatieven voor jongeren en ouderen,
  • Versterken culturele identiteit dorp (en regio).

 
thumbnail nld aanmelden uk site1Het is binnenkort ook mogelijk om via Fryske Flinter klant te worden van Noordelijk Lokaal Duurzaam waardoor Fryske Flinter €75,- per klant per jaar krijgt. Bent u al klant van Noordelijk Lokaal Duurzaam en wilt u alsnog klant worden via Fryske Flinter? Ook dat is binnenkort mogelijk; wij houden u op de hoogte en het is te regelen met één emailtje of telefoontje naar Noordelijk Lokaal Duurzaam.

Blijf op de hoogte van Fryske Flinter en meer informatie is te vinden via: http://fryskeflinter.nl/

FF_150x150