Oprichting dorpscoöperaties: Johan Kiewiet helpt!

Ús Koöperaasje helpt lokale energiecoöperaties van de grond te krijgen. Johan Kiewiet trekt Friesland in om mensen enthousiast te krijgen voor het idee van een energiecoöperatie. Zo deelt hij het voorbeeld van de Amelander Energie Coöperatie (AEC) met wijkteams, plaatselijke belangen of coöperaties in oprichting.

Johan Kiewiet helpt lokaal

“Het is allemaal begonnen in de “Energiewerkplaats” van netwerk duurzame dorpen, ook wel bekend als Doarpswurk. Hier staan dorpen of groepen dorpen zoals Trynwalden, de Griene Geaen, Boksum, Woudsend, Olderbekoop en  Reduzum te popelen om te beginnen. Aan hen heb ik de eerste training ‘klantenwerving’ met succes gegeven. Het doel was zo snel mogelijk klanten te kunnen binden aan de lokale energiecoöperatie.”

“Na de start van Ús Koöperaasje ben ik door dorpen gevraagd om presentaties te geven in lokale buurthuizen. Zo ben ik drie keer op verzoek van ‘Mijn Gaasterland’ naar Harich, Balk en Sleat geweest om de bevolking achter het idee van de coöperatie te krijgen. Daarna volgden Metslawier, de Tijnje en Skingen/Slappeterp. Ook ambtenaren van de gemeente de Friese Meren schaarden zich enthousiast achter de vorming van dorpscoöperaties en verspreiden de boodschap net als de Friese Milieu Federatie en Doarpswurk.”

Via de website van Ús Koöperaasje stromen al veel verzoeken binnen om coöperaties op te richten. Aengwirden, Akkrum, Blauwhuis, Bolsward, Grou, Heech, Hurdegaryp, Kubaard, Westergeest en Wytgaard zijn enkele van de vele initiatieven.

NLD zet stappen

Ook in Groningen gaat het goed met het oprichten van energiecoöperaties. Hierdoor moet het vrij makkelijk zijn voor de NLD – ons coöperatieve energieleveringsbedrijf voor Friesland, Groningen en Drenthe – om 4000 klanten in twee jaar te krijgen. De stad Groningen gaat namelijk met 700 en Ameland met 1500 klanten over naar de NLD.

NLD voldoet inmiddels aan alle voorwaarden die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt om een vergunning te krijgen en de aanvraag is de deur uit. Ús Koöperaasje verwacht binnen enkele weken een positieve uitspraak van de ACM. Daarna gaan we vol gas vooruit met duurzaamheid in Fryslân.

Wat kun je in de tussentijd doen?

Coöperaties in oprichting kunnen een bestuur vormen, model statuten van Ús Koöperaasje laten passeren, de bevolking goed voorlichten en de kennis over klantenwerving op peil brengen.
We helpen je hier graag bij!

Johan Kiewiet (AEC, Ús Koöperaasje)