Zonnedak ‘It Trochpaad’ Wommels is vol

De Wommelser Enerzjy Koöperaasje is opgericht om de energiegebruikers in Wommels duurzame energie te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. De WEK ontwikkelt daarom ook projecten om in Wommels zelf energie te produceren. Het collectieve zonnedak op Bredeschool It Trochpaad is hiervan het eerste voorbeeld. Alle zonparticipaties voor dit eerste zonnedak zijn verkocht! De voorbereidende werkzaamheden voor een 2de collectieve zonnedak zijn ondertussen reeds gestart.

Het bestuur van de WEK zegt zelf: “Met 24 deelnemers en 200 panelen is ons postcoderoosproject op de brede school It Trochpaad vol. Half januari komen de panelen op het dak. We willen nog wel meer postcoderoosprojecten doen in Wommels. Samen duurzaam groene stroom opwekken met voordeel voor milieu, Wommels en jezelf. We hebben nog een paar daken ter beschikking, onder andere dat van weidevogelboer Murk Nijdam.”

Voorkant-3-luik-flyer