persbericht – Noordelijke provincies ondersteunen coöperatief energiebedrijf

Het volgende persbericht staat op de website van de Provinsje Fryslân.

De drie noordelijke provincies ondersteunen de oprichting van een noordelijk coöperatief duurzaam energiebedrijf. Zij doen dit met een financiering van € 400.000.

In de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen schieten de initiatieven voor lokale duurzame energiecoöperaties als paddenstoelen uit de grond. In veel dorpen en steden wordt er met enthousiaste gewerkt aan plannen voor duurzame energie-inkoop. In alle drie de provincies worden deze initiatieven gebundeld in coöperatieve koepels. In Drenthe is dat de Drentse KEI. In Fryslân de Enerzjy Koöperaasje Fryslân (EKF). In Groningen de Groninger Energie Koepel. Deze koepels willen nu samen een eigen gemeenschappelijk energieleveringbedrijf oprichten: de NLD (Noordelijk Lokaal Duurzaam). Op deze manier verwachten de koepels de lokale initiatieven goed te kunnen ondersteunen.
Alleen duurzame energie

De NLD zal op korte termijn een vergunning aanvragen aan de Autoriteit Consument en Markt om als leveringsbedrijf te mogen werken. De NLD levert straks alleen duurzame energie. Het is de bedoeling dat deze energie zoveel mogelijk in de regio zelf wordt opgewekt. Door zelf als energieleveringsbedrijf op te treden kan de NLD energie (stroom en gas) leveren aan haar klanten. Dit is dan mogelijk tegen vergelijkbare prijzen als gewone energiebedrijven. De winst wordt echter teruggegeven aan de lokale coöperaties. Deze gaan daarmee investeren in verdere verduurzaming van hun leefomgeving.
Initiatieven stimuleren

De provincies willen graag lokale duurzame initiatieven stimuleren. Zij zijn daarom blij met dit plan. Om de eerste aanloopkosten te dekken financieren ze daarom dit plan met een totaal bedrag van € 400.000. De provincies Fryslân en Drenthe doen dit door het geven van een lening van elk € 150.000. De provincie Groningen geeft een subsidie van € 100.000.
Enerzjy Koöperaasje Fryslân

De provincie Fryslân financiert daarnaast Enerzjy Koöperaasje Fryslân met een bedrag van € 100.000. Met dit geld kan de EKF haar leden (lokale initiatieven en coöperaties) helpen met advies. Daarnaast geeft EKF ondersteuning bij het ontwikkelen van plannen voor het lokaal opwekken van duurzame energie, energiebesparing en alle activiteiten die bijdragen aan de verduurzaming van het milieu.