Plannen Trynergie KH 2018

lwd2018Op de ALV van 8 oktober 2014 is besloten dat wij en jullie als Ús Koöperaasje en lokale coöperaties ideeën kunnen aanbrengen voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Ook op het gebied van energie gaan we voor 2018 iets moois neerzetten in de provincie.
 
 
Hieronder presenteren wij het idee van Trynergie:
 
 

PLANNEN TRYNERGIE KH 2018

We denken aan verschillende activiteiten in de Trynwâlden en daarbuiten om duurzaamheid en kunst met elkaar te verbinden.

Allereerst denken wij aan een ‘huisje’ in welke vorm dan ook waarin de projecten van Trynergie door belangstellenden bekeken en vooral ook ervaren kunnen worden (Us Zon van Tryntsje, opwekking, Us Warmte van Tryntsje, besparing, bewustwording enz.). Dat huisje zou een eyecatcher moeten zijn en alle aspecten van duurzaamheid bevatten. Het is om (tijdelijk) in te wonen en om te bezichtigen. Bovendien zou het huis mobiel moeten zijn, zodat het in alle 8 Trynwaldster dorpen een tijdje kan staan tijdens KH18. En in andere duurzame dorpen in Fryslân. Nog mooier zou het zijn als het huisje internationaal van karakter zou kunnen zijn en dat het in 2017 op Samso en de andere Deense steden die meedoen met Culturele Hoofdstad een (zelfde soort?) rol vervult.
In dat huisje zou een schrijver een boek kunnen schrijven, of een schilder een doek kunnen schilderen op een mooie zichtbare plek in de Trynwâlden, Fryslân, Denemarken.
Hieronder zie je een voorbeeld hoe dit huisje eruit zou kunnen zien, maar dan waarschijnlijk veel kleiner en mobieler. Het zou een mobiele vorm van het Planhus in Techum kunnen zijn gekruist met een creatieve caravan.

huisjetrynergie

In dit plan denken we ook aan een samenwerking met alle kunstenaars in de Trynwâlden tijdens KH 2018. Een aantal kunstenaars hebben al positief op de de verkennende plannen gereageerd. De Trynwâlden heeft een breed scala aan kunstenaars, van beeldende houtbewerkers tot schilders en keramisten, musici van popkoor Wooman tot brassband De Bazuin (Nederlands kampioen in meerdere divisies) etc.
Maar het project start niet pas in 2018!
Het lijkt ons fantastisch om een uitwisseling te organiseren tijdens CH 2017 in Aarhus met bezoek aan het eiland Samsö. Het eiland dat op gebied van duurzaamheid een voorbeeld is voor Trynergie. De Trynwâldster kunstenaars en duurzaamheids geïnteresseerden zouden samen met ons ‘huisje’ naar bijv. Samsö kunnen reizen voor een gezamenlijk project samen met Deense plaatselijke kunstenaars en “groene rakkers”.
Voordeel van een ‘duurzaam huisje op wielen’ is dat dit eenvoudig gebruikt kan worden op meerdere locaties zowel in de Trynwâlden als ook op Samsö.
In 2018 kunnen de Deense kunstenaars dan op hun beurt onze kunstenaars een bezoek brengen. Dit plan moet uiteraard nog verder worden uitgewerkt.
Daarbij kan samenwerking gezocht worden met Netwerk Duurzame Dorpen en samenloop met het internationale project ICOPE, waarvoor thans een Interreg aanvraag wordt opgesteld en waar de olievlek voor Noord-Nederland bij Trynergie begint en met andere Europese landen samen zal worden gewerkt.
Hanzehogeschool en NHL, samenwerkingspartners van Trynergie kunnen ook worden gevraagd mee te werken aan dit project.

Tot slot willen wij de Alde Maaie in de Trynwâlden weer nieuw leven inblazen.
Het culturele evenement werd eerder in 2009 en 2010 georganiseerd.
Dit breed opgezette evenement willen we aanvullen met aandacht voor duurzaamheid. Hieraan kunnen zoveel mogelijk organisaties in onze regio deelnemen. Denk aan scholen, muziekverenigingen, plaatselijke artiesten, sportverenigingen, kunstenaars, vrouwenverenigingen enz. enz. Als onderdeel hiervan kan het jaarlijkse rockconcert Tryns Rock meegenomen worden, dan wel als een apart evenement met duurzaam karakter in KH 2018 opgenomen worden. Dit evenement wat voornamelijk wordt georganiseerd met bands en koren uit de Trynwâlden wordt dit jaar voor het eerst verbreed met een duurzaamheidscomponent waarvoor medewerking van Trynergie is gevraagd.

Dit zijn onze eerste ideeën. Wij staan open voor input hierop vanuit KH18, willen graag samen met het KH 2018 team de ideeën verder uitwerken en zijn vanzelfsprekend ook bereid op onze beurt mee te denken met KH18. Voor vragen kan contact worden opgenomen met Corien van der Linden, tel.058-8448804 of mail info[at]trynergie[dot]nl

(Het idee is eigendom van Trynergie)