Postadres Ús Koöperaasje

Vanaf 1 februari 2016 is Ús Koöperaasje gevestigd in Raerd, in het gebouw waar onder andere ook Doarpswurk en Netwerk Duurzame Dorpen gevestigd zijn. Raerd is voor ons een logische keuze omdat daar ook veel activiteiten georganiseerd worden in het kader van de Energiewerkplaats Fryslân. Kijk hier voor meer informatie: http://www.energiewerkplaats.frl/

Op dit moment zijn wij nog druk bezig ons ‘kantoor’ daar in te richten, maar er kan al wel post naar ons worden verstuurd. Op termijn willen we graag de mogelijkheid creëren dat coöperaties langs kunnen komen bij ons in Raerd. Hierover later meer.

Het postadres van Ús Koöperaasje is:

Ús Koöperaasje
Buorren 28
9012 DH Raerd

Kantoor_Doarpswurk