Sinne-enerzjy foar Fryslân

Ús Koöperaasje streeft er naar dat tegen het eind van 2014 ruim 1000 van haar klanten zonnepanelen op hun dak hebben liggen. Klanten kunnen de panelen zelf kopen of in “bruikleen” krijgen. In alle gevallen zijn de voorwaarden gunstig en wordt er een direct voordeel behaald.
Hiervoor heeft de Enerzjy Koöperaasje Fryslân een plan in gediend bij de provincie Friesland. Dit plan omvat 3 Mega Watt extra zonne-energie op daken van Friese huishoudens. Kern van onze aanpak is dat we gebruikers volledig willen ontzorgen. Via één overzichtelijke factuur wordt alles bijgehouden en afgerekend waardoor klanten precies weten waar ze aan toe zijn. De actie start in het najaar van 2013. Kijk regelmatig op deze site, abonneer u op onze nieuwsbrief en wij houden u op de hoogte.