Sjinkie Knegt: ‘Ik doch it foar myn dorp en myn bern!’

Ons 37e lid, ‘Dorp centraal’ heeft de sportman van het jaar 2015 als ambassadeur!

Dorp Centraal is de Energie Coöperatie van en voor de inwoners van de buitendorpen van Lemsterland –
Echten, Echtenerbrug, Delfstrahuizen, Bantega, Oosterzee, Follega, Eesterga en de Brekkenpolder.

Sjinkie komt uit Bantega en begrijpt hoe belangrijk duurzaamheid in eigen hand is en promoot dan ook dé lokale leverancier; Noordelijk Lokaal Duurzaam.Sjinkie dorp (1)