Startbijeenkomst GEKE zeer goed ontvangen

Onlangs hield Griene Enerzjy Koöperaasje Easterein (GEKE) de startbijeenkomst in De Skoalleseize in Easterein. Zij presenteerden het idee om met een energiecoöperatie dingen voor het dorp te kunnen organiseren op het gebied van duurzaamheid, energie en verbetering. Na de presentatie en het beantwoorden van vragen konden de inwoners van Easterein lid worden van de energiecoöperatie of klant worden van Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie via GEKE om zo Easterein te steunen met €75,- per jaar.
Aan het eind van de avond werd door de bezoekers onder het genot van een hapje en een drankje alvast wat ideeën bedacht om uit te voeren, bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak van De Skoalleseize. Een blik op de tafel met aanmeldformulieren deed blijken dat er zich al verschillende mensen lid gemaakt hebben. Al met al een geweldige avond voor GEKE en de inwoners van Easterein.

Wij wensen het bestuur en leden van GEKE niet alleen veel succes, maar ook veel plezier met de energiecoöperatie!

GEKE avond(HDR)