Teken de petitie: “Samen naar 100% schone energie uit Nederland”

Het is mogelijk om nu een petitie te ondertekenen van de Nationale Energiecommissie:

“Ja, ik vind het belangrijk dat er snel een Nationale Energiecommissie komt die samen met alle Nederlanders de energietransitie naar 2030 helpt versnellen.”

Onderteken de petitie hier

Van fossiel naar schoon in 2030. Het kan! Maar dan moet het nieuwe kabinet hiervoor de basis leggen.

Nederland wereldkampioen energietransitie
De Nationale Energiecommissie stelde in januari 2017 Ruud Koornstra aan als Nationaal Energiecommissaris. De afgelopen maanden verenigden honderdduizenden vooruit-denkenden, captains of industry, burgers, wetenschappers, gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en startups zich in de commissie. Door samen op te trekken is een nationale beweging ontstaan die de nodige en noodzakelijke versnelling brengt.
Koornstra: “Het afgelopen half jaar heb ik met eigen ogen gezien dat Nederland er klaar voor is. We beschikken over genoeg kennis en innovatiekracht, geld en ondernemerschap om wereldwijd voorop te lopen op het gebied van duurzame energie. Bondskanselier Merkel wil dat Europa de energietransitie leidt en laten wij daar als Nederland nu het voortouw in nemen.”

Nationale Energiecommissie roept op tot nationale ambitie
Eind 2017 presenteert de Nederlandse regering een nieuw nationaal klimaat- en energieplan in Brussel. Een uitgelezen moment om alle spelers in dit veld aan tafel te zetten voor het Nationale Plan Energietransitie.
Koornstra: “Het enige dat nu nog nodig is, is een krachtige gezamenlijke nationale ambitie. Een schone energiehuishouding in 2030 die economisch en sociaal verantwoord is, blijkt een ambitie waar iedere politieke ideologie zich in kan vinden. Samen worden we wereldkampioen energietransitie!”