Terhernster Enerzjy Koöperaasje “De Poask” U.A.

Sinds vandaag is de Terhernster Enerzjy Koöperaasje “De Poask” U.A. lid geworden van Ús Koöperaasje. Graag feliciteren wij Terherne met dit feit! Twee weken geleden hadden we nog een gesprek met het bestuur van De Poask en zij vertelden ons grote plannen te hebben voor Terherne. Hierover later meer, maar we kunnen wel alvast zeggen dat andere watersport dorpen daar ook belang bij hebben.
Word klant van NLD Energie via De Poask

Binnenkort volgt de website van De Poask waarop al hun informatie en plannen te vinden zijn. De Poask is daar mee een van de eersten die naast de EKON gebruik maakt van ‘Ljipstergea’.