‘Terug naar de toekomst’

Terug naar de toekomst; alles lokaal geregeld
We gaan weer terug naar de toekomst! Terug naar een tijd waarin we alles zelf wilden gaan doen, waar het ooit begon met de zuivelcoöperaties hebben we nu dorpscoöperaties. Lokaal gaan enthousiaste initiatiefnemers aan de slag om de regie weer in eigen handen te nemen, van kunst tot zorg en van afval tot energie. Hoe regel je dit in je dorp? Hoe pak je het aan en wat is er allemaal mogelijk? Deze avond zal u inspireren en ondersteunen in de reis naar de nieuwe toekomst!
Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan de volgende inspiratiebijeenkomst op dinsdagavond 29 maart 2016 in het Dorpshuis te Raerd (Buorren 30, 9012 DH).

Programma

19.00 Inloop
19.30 Welkom en opening
19.35 Gezamenlijke aftrap
20.10 Diverse themagroepen (in kleine groepen uiteen)
1. Substantiële voedselproductie op lokale schaal
2. ‘Afval, Dorpen campagne Ho! Net yn ’e kliko’
3. Keunstwurk
4. Economie; De Pyk
5. Mobiliteit; Samobiel
6. Zorg Lokaal
7. Energie
21.00 Netwerken: Ontmoeten, delen & inspireren (hapje&drankje)
21.30 Einde programma

Meer informatie over de workshops: De zeven themagroepen.
We hopen dat jullie allemaal komen en geïnspireerd raken door de interessante thema’s!

Aanmelden
De inspiratiebijeenkomst is gratis toegankelijk.
Echter, in verband met de organisatie, verzoeken wij u zich voor 25 maart te melden. Aanmelden kan door een mail te sturen aan info@netwerkduurzamedorpen.nl met de naam (van de organisatie) en het aantal deelnemers